Kronisk Trætheds Syndrom 慢性疲劳证候群 màn xìng píláo zhèng hòu qún

2018-01-05

"kronisk trætheds syndrom" er kendt for flere navne, som fx myalgisk encephalopathi (ME), postviralt træthedssyndrom, idiopatisk træthedssyndrom osv. Symptomerne kan varierer meget, og trætheden kan komme langsomt og snigende uden at der har været nogen forudgående infektion. Det kan også komme efter en akut sygdom i en sygeperiode, hvor personen aldrig rigtig er kommet sig fuldkommen efterfølgende. Man har endnu ikke videnskabelige beviser på sygdommens årsag og mekanisme... men man er begyndt i de senere år at anerkende dens eksistens, hvor man førhen mente det var noget patienterne bildte sig ind. Desværre er der ikke nogle rigtige behandlingstilbud, blot lindring af muskelsmerterne med smertestillende medicin.

Indenfor kinesisk medicin er kronisk trætheds syndrom ikke en ukendt tilstand ud fra dens symptombillede. Der hvor den adskiller sig fra almindelige trætheds- og udmattelsessymptomer, er ved muskelsmerterne og de feberagtige symptomer, som optræder ved tilstandens fremblussen. Hyppigt skyldes tilstanden en forudgående influenzavirus eller lignende, som man ikke har fået ud af kroppen. Det især hvis man under sygeperioden ikke har fået nok hvile, og hurtigt har fortsat i samme daglige tempo. Så ligger virussen inde i kroppen, og blusser først op når personen har kørt sig helt tom for energi... hvilket svækker immunforsvaret, som så ikke kan bekæmpe virussen, også er problemet ude.

I klinikken bruges akupunktur til at behandle for muskelsmerterne, mens der gives vejledning i kosten til at opbygge systemet og dens immunforsvar. Behandlingsforløbet vil varierer efter hvilken diagnose der stilles, og hvor alvorlige symptomerne er.