Stress 精神压力 jīng shén yā lì

2017-11-09

I dagens Danmark rammer stress flere og flere danskere. I offentlige debatter bliver stress udtalt som en ny "folkesygdom", men stress er ikke en sygdom... stress er nærmere en "belastningstilstand", som har stået på i gennem længere tid. Der er også den kortvarig stress-tilstand, som er nødvendige for os i farlige situationer. Og i sidste ende, så kan stress medfører sygdomme, som fx blodpropper, depression, hjertekarsygdomme mm.

Men hvad kommer stress af? I den moderne verden bliver der stillet flere krav, som vi skal kunne opfylde og have overskud til. Den konstante omstilling til nye ting, er hverdagskost i dagligdagen... både på arbejdet og i fritiden. Hver person har forskellige ressourcer og overskud, som også afgøre om hvornår grænsen er nået. Mange lader det stå til længe, hvor man til sidst tager dykket ned i kulkælderen. Det ses især på arbejdspladsen, hvor kravene er højere end medarbejderens ressourcer.

Når man har travlt, er det ofte præget af en lystbetonet og engageret følelse for de opgaver, der skal løses. Man finder energi i udførelsen af ens arbejde. På en arbejdsplads med deadlines er der således ofte forbundet en stor lyst til at nå målet i tide. Og særligt når opgaven er løst, vil man få lyst til at fejre, at man nåede målet. Denne lyst er fraværende, når man er stresset. Man oplever ingen glæde eller energi i forbindelse med sit arbejde eller gøremål og aktiviteter i privatlivet. Dette kan mange godt genkende fra deres eget liv, hvor stor forskel der er på "stress" og "travlhed".

Nedenfor er nævnt nogle af de mest hyppigste stresssymptomer: (fra netdoktor.dk)

Fysiske symptomer:

 • Indre uro
 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Mavesmerter
 • Nedsat potens
 • Vægttab
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom

Psykiske symptomer:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Irritabilitet
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Depression

Adfærdsmæssige symptomer:

 • Søvnløshed
 • Uengageret
 • Hyperventilation
 • Aggressivitet
 • Nedsat præstationsevne
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser
 • Øget sygefravær

Jeg behandler stress ud fra den traditionelle kinesiske model, hvor man går ind og behandler på "sjæls-aspektet", som er én ud af de tre vigtigste grunddele for en person ifølge kinesisk medicin. Dette gøres typisk med alm. Akupunktur, gua sha og cupping (hvis muskelspændinger), samt i samarbejde med at give personen nogle brugbare redskaber til at få et større overskud. Her anbefales også at behandlingsforløbet sker i samarbejde med en psykolog eller stress coach, som kan være med til at give de nødvendige vejledninger.